The Panora Phuket

พื้นที่:

สุรินทร์, ภูเก็ต

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ The Panora Phuket

2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,079,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,052,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,066,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,756,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,057,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 18,957,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 18,960,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,084,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,094,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,254,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,088,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,039,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,283,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,864,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,101,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,109,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,298,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 20,038,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,134,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,144,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,163,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 20,286,400
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,212,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน Villa for ขาย at The Panora Phuket
฿ 19,716,000
2
3
241 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 12,918,000
1
1
93 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 11,800,000
2
2
69 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 9,900,000
2
2
54 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 9,883,000
2
2
68 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 9,060,000
2
2
70 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 8,950,000
2
2
68 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 8,830,000
2
2
70 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,830,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 12,879,000
1
1
93 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,680,000
1
1
37 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,500,000
สตูดิโอ
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,158,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 15,885,000
3
3
107 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 7,975,000
1
1
47 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,300,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 20,432,000
2
2
167 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 5,180,000
1
35
3 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 7,500,000
1
1
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,999,000
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 7,082,000
1
41
7 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,188,888
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 17,870,000
3
3
107 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 5,199,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 4,945,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 5,980,000
1
1
54 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,900,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 7,082,000
1
1
41 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,120,000
1
35
6 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,120,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 5,550,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,145,000
1
35
6 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 18,360,000
3
3
111 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,145,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Panora Phuket
฿ 6,830,000
1
1
56 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ The Panora Phuket

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.9 กม.
หาดสุรินทร์
ห่างจาก ทะเล
4.2M - 20.4M สำหรับขาย
ราคา (฿)
The Panora Phuket
บริหารงานโดย
7% สำหรับ 3 ปี
รับประกัน . การเช่า

โครงการ The Panora Phuket ตั้งอยู่ที่ สุรินทร์ , ภูเก็ต

โครงการ The Panora Phuket เป็นโครงการคอนโดมิเนียมวิวทะเลสุดหรู ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลของหาดสุรินทร์และหาดบางเทาแบบพาโนราม่า นอกจากนี้ โครงการ The Panora Phuket ได้รับรางวัลการออกแบบโดยการสร้างพื้นที่ใช้สอยผสมผสานระหว่างศิลปะไทยแท้กับการใช้ชีวิตแบบไทยในสมัยใหม่ นับว่าเป็นโครงการที่กลมกลืนกับธรรมชาติเลยทีเดียว

โครงการ The Panora Phuket มอบการใช้ชีวิตหรูหราและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย สามารถเดินไปยังชายหาดได้ไม่ไกลมาก นอกจากนี้ เป็นโครงการที่รายล้อมด้วยธรรมชาติสวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้รอบริการและให้ความบันเทิงแก่ผู้อยู่อาศัย เช่น สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นวิวทะเล วิวน้ำตก ตลอดจนสามารถเห็นวิวน้ำพุอีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงห้องอาหารนานาชาติสุดพิเศษ และศูนย์สปาชั้นหนึ่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตสุดหรูในคอนโด The Panora Phuket บนเกาะภูเก็ต ตลอดช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในโครงการนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับน้ำทะเลใส และสัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกในยามเย็นทุกวัน ตลอดจนสามารถปาร์ตี้สังสรรค์ตามริมชายหาดต่างๆ ลิ้มรสชาติอาหารชั้นเลิศมากมาย เช่น ร้าน Twin Palms sea food และร้าน Oriental Spoon Grill & Bar อีกด้วย

โครงการ The Panora Phuket ตั้งอยู่ในซอยสุรินทร์ 4 ห่างจากถนนใหญ่เพียง 200 เมตรเท่านั้น ที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สุรินทร์พลาซ่า มอล, ธนาคาร, ร้านค้าสะดวกซื้อ, เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส, ร้านอาหารหรู, จุดบริการแท็กซี่, เคาน์เตอร์ทัวร์, และเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการ The Panora Phuket เป็นโครงการที่เหมาะแก่การลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคนไทยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดแห่งนี้ได้ โดยสามารถจดทะเบียนภายใต้ชื่อของเจ้าของที่เป็นฟรีโฮล และชาวต่างชาติสามารถครอบครองได้ 49 เปอร์เซ็นต์ตามสิทธิสัญญาเช่าของกฎเช่าไทย

ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงสร้าง

 • ระยะเวลาเริ่มก่อสร้าง : เดือนกันยายน 2559
 • กำหนดเสร็จสิ้นการก่อสร้าง : เดือนธันวาคม 2561
 • ห้องพักอาศัยที่เปิดขายในปัจจุบัน คือ อาคาร F และอาคาร G ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มองเห็นวิวได้สวยงามที่สุด
 • อาคาร F ประกอบด้วยห้องพักอาศัยทั้งหมด 67 ยูนิต เป็นห้องขนาด 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน, และ 3 ห้องนอน
 • อาคาร G ประกอบด้วยห้องพักอาศัยทั้งหมด 160 ยูนิต เป็นห้องขนาด 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน, และ 3 ห้องนอน

สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ

โครงการ The Panora Phuket มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่คอยบริการแก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย เช่น

 • ล็อบบี้สไตล์โรงแรมหรู
 • สวนพักผ่อนหย่อนใจ
 • น้ำตกและน้ำพุ
 • สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า 4 แห่ง
 • สวนบนดาดฟ้า
 • สระว่ายน้ำชั้นล่าง 2 แห่ง
 • สโมสรและห้องสมุด
 • รถรับ-ส่งไปชายหาด
 • ห้องออกกำลังกาย, สปา, และซาวน่า
 • ร้านอาหาร
 • พื้นที่อเนกประสงค์
 • ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • กล้องวงจรปิด
 • ระบบคีย์การ์ด เป็นต้น

สถานที่สำคัญ

 • หาดบางเทา – ระยะทางประมาณ 550 เมตร
 • หาดสุรินทร์ – ระยะทางประมาณ 750 เมตร
 • วิลล่า มาร์เก็ต – ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 • หาดกมลา - ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 • หาดป่าตอง – ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
 • แหลมพรหมเทพ - ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
 • ตัวเมืองภูเก็ต – ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
 • สนามบินภูเก็ต – ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

โครงการอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง

 • ดิ อริสโต้ คอนโด วัน (The Aristo Condo 1)  – ระยะทาง 480 เมตร
 • บางเทาทรอปิคอลเรสซิเดน (Bangtao Tropical Residenc) – ระยะทาง 530 เมตร
 • เดอะ ชวา (The Chava)  – ระยะทาง 790 เมตร
 • แคชัวริน่า ชอร์ส (Casuarina Shores)  – ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
 • มอนท์เอชัวร์ เลคไซด์ ภูเก็ต (MontAzure Lakeside Phuket)  – ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
 • ไดมอนด์ คอนโดมิเนียม ภูเก็ต (DIAMOND Condominium Phuket) – ระยะทาง 2 กิโลเมตร
 • สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม (Zcape X2 Condominium)  – ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
 • โอเชียน สโตน ภูเก็ต  (Ocean Stone Phuket) – ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
 • ครอส ทู ไวบ์ ภูเก็ต บางเทา (X2 Vibe Phuket Bangtao) – ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
 • เลค อเวนิว ภูเก็ต (Lake Avenue Phuket) – ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง The Panora Phuket

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Sansuri
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 1.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 32
 •  ฿7,590,000
 •  ฿40,000
 • ฿65,789
 • ไม่ระบุ
 • Aristotle Condo ...
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 168
 •  ฿3,612,236
 •  ไม่ระบุ
 • ฿127,832
 • 8% for 5 ปี
 • Aristo 1
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 154
 •  ฿3,300,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿139,643
 • ไม่ระบุ
 • Surin Spring
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.5 กม.

 • 8
 •  ฿25,000,000
 •  ฿160,000
 • ฿16,667
 • ไม่ระบุ
 • Baan Thai Surin ...
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.8 กม.

 • 23
 •  ฿40,000,000
 •  ฿190,000
 • ฿35,834
 • ไม่ระบุ
 • Baan Thai Surin ...
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 1.1 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 8
 •  ฿19,900,000
 •  ฿110,000
 • ฿25,444
 • ไม่ระบุ
 • Surin Sands Cond...
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 82
 •  ฿2,700,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿108,939
 • ไม่ระบุ
 • The Quarter
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.8 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 20
 •  ฿8,297,000
 •  ฿60,000
 • ฿33,728
 • ไม่ระบุ
 • 6th Avenue
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 137
 •  ฿2,900,000
 •  ฿37,400
 • ฿102,931
 • 7% for 3 ปี
 • Surin Sabai
 • สุรินทร์, ภูเก็...
 • ทะเล: 0.7 กม.

 • 53
 •  ฿2,000,000
 •  ฿18,000
 • ฿73,975
 • ไม่ระบุ