FYNN Asoke Sukhumvit 10

พื้นที่:

คลองเตย, กรุงเทพ

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10

2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 14,800,380
2
2
61 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 13,757,750
2
2
65 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 13,655,960
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 13,352,670
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 13,283,240
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 11,605,980
2
2
53 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 10,357,570
2
2
48 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 9,889,600
2
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 9,866,190
2
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 14,820,150
2
2
68 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,110,820
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,871,000
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,859,190
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 10,333,300
2
2
48 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,859,040
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,813,360
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,731,530
1
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,310,560
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,822,220
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,384,410
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,022,370
1
1
38 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,732,360
1
1
31 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,017,510
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,967,690
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,781,330
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,349,440
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,817,560
1
1
37 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 12,307,370
2
2
58 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,280,020
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,854,740
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,093,910
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,826,800
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,041,490
1
1
38 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,144,640
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,415,260
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,853,840
1
1
37 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,875,320
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 9,800,480
2
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,967,690
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,842,770
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 13,320,990
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,983,330
1
1
37 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,314,730
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,256,680
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,280,020
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,297,380
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,332,090
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,222,330
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,732,230
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,158,140
1
1
38 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 9,842,780
2
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,239,500
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,774,830
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,858,120
1
1
37 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,122,220
1
1
38 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 6,984,290
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,341,480
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,691,140
1
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 7,205,150
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at FYNN Asoke Sukhumvit 10
฿ 8,732,470
1
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.6 กม.
BTS อโศก
ห่างจาก BTS
6.3M - 14.8M สำหรับขาย
ราคา (฿)
FYNN Asoke Sukhumvit 10
บริหารงานโดย
(72/250) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10

โครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10 เป็นดั่งโอเอซิสที่เงียบสงบท่ามกลางความวุ่นวายของย่านใจกลางกรุงเทพฯ ผ่านการออกแบบด้วยการใช้เส้นโค้งราวกับมีชีวิต คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้นแห่งนี้ได้ผสานตัวอาคารเข้ากับธรรมชาติโดยรอบอย่างกลมกลืน ด้วยรูปแบบตัวอาคารที่ทันสมัยแบบเมืองร้อนได้ล้อมรอบต้นจามจุรีเก่าแก่ อายุกว่า 60 ปี ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเขียวชอุ่ม ปลดปล่อยทุกความกังวลใจทั้งหลายจากความเร่งรีบแข่งขันของเมืองใหญ่ และทิ้งตัวลงสู่สระว่ายน้ำรูปแบบฟรีฟอร์ม พร้อมแหวกว่ายผ่านสวนโดยรอบและร่มเงาของสวนบนชั้นดาดฟ้า ที่เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันกับผู้อื่น

โครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10 ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองย่านอโศก อยู่ในซอยสุขุมวิท 10 ห่างจากปากซอยเข้าไปประมาณ 350 เมตร อยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกซึ่งเป็นสถานี Interchange กับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท ระยะห่างจากโครงการประมาณา 550 เมตร อีกทั้งยังห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ประมาณ 600 เมตร อยู่ใกล้กับสวยเบญจกิติ ประมาณ 200 เมตร สำหรับทำเลที่ตั้งนั้น ก็คือว่าอยู่ในย่าน CBD ที่สำคัญของกรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง และมีแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายครบครัน มีความเพียบพร้อมและอุดมสมบูรณ์พอสมควร ในละแวกนั้นก็จะมีรานอาหารกึ่งบาร์อยุ่บ้าง มีทั้งรถเข็นขายอาหารมากมาย และบริเวณตรงซอยสุขุมวิท 12 มี Korea Town ด้านในจะมีร้านอาหารเกาหลีขายเยอะมากเลย ถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็น Time Square ด้านในมีร้านอาหารหลายร้านเช่นกัน และยังมี Starbucks อีกด้วย ถ้าเดินข้ามมาอีกฝั่งจะเป็น Robinson, Terminal 21 ไปเดินเลือกกินเลือกช้อปกันได้เลย หรือจะขึ้น BTS มาลงพร้อมพงษ์เพียงสถานีเดียวก็เป็น Em District แล้ว เห็นไหมล่ะคะว่าครบครันจริง ๆ ทีเดียว

FYNN Asoke Sukhumvit 10 เป็นคอนโด Low Rise 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 263 ยูนิต มีห้องให้เลือกแบบ 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส, 2 ห้องนอน, 3 ห้องนอน และดูเพล็กซ์เพนท์เฮ้าส์  สำหรับขนาดห้องก็จะเริ่มต้นที่ 24 -120 ตารางเมตร และราคาห้องก็เริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าคอนโดน่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ใน ปี พ.ศ.2564 นะคะ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ Facility

 • ห้องโถงไว้สำหรับต้อนรับแขก
 • Co-working space
 • ฟิตเนส
 • ห้องสตรีม
 • ห้องซาวน่า
 • สระว่ายน้ำ
 • สวนหย่อมสำหรับพักผ่อน
 • รถรับส่งตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ลานจอดรถ
 • ประตูคีย์การ์ด
 • กล้องวงจรปิดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

การออกแบบโครงการและวัสดุ – โครงการออกแบบมา 2 อาคาร สูง 8 ชั้น บนพื้นที่ดินขนาด 1-3-70 ไร่ ภายนอกอาคารรูปทรงโค้งมน แนวอาคารฝั่งด้านในจะเป็นเส้นโค้งเว้าเหมือนคลื่นน้ำ ทำให้ระยะห่างระหว่างอาคารแต่ละส่วนมีความกว้างและแคบต่างกัน ออกแบบตัวอาคารทั้ง 2 ล้อมรอบด้วยต้นจามจุรียักษ์ ตัวฟาซาดอาคารจะเป็นกระจกเกือบทั้งหมดตัดเส้นด้วย Aluminum Cladding ลายไม้ ยูนิตตรงมุมอาคารและตรงส่วนโค้งเว้า จะเป็นกระจกโค้งดูสวยงามและเพิ่มมุมมองที่แตกต่าง ชั้นพักอาศัยจะเริ่มที่ชั้น 1-8 ส่วนกลางจะอยู่ชั้นใต้ดิน , 1 , ดาดฟ้า จอดรถได้ที่ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และมีที่จอดแบบ Auto Parking ทั้งโครงการจอดได้ 125 คัน หรือคิดเป็น 47% ไม่รวมซ้อนคัน

โครงการ FYNN Asoke Sukhumvit 10 ถือว่าเป็นโครงการที่ถ้าเรามองจากภาพรวม เส้นทางการเดินทางก็ยังถือว่าสะดวกสามารถที่จะเชื่อมต่อไปได้หลากหลายเส้นทาง ทำเลอยู่จุดศูนย์กลางเมืองและมีทางเชื่อมออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ และเมื่อมีข้อดีก็จะต้องมีข้อเสียตามมานะคะนั่นคือ จะต้องพบเจอกับปัญหาจราจรที่หนาแน่นมาก ๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน กว่าจะออกมาได้จากปากซอยก็คงจะต้องใช้เวลาล่ะค่ะ คงจะต้องมีการเผื่อเวลาและวางแผนในการเดินทางดี ๆ นะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง FYNN Asoke Sukhumvit 10

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Sukhumvit Casa
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 60
 •  ฿62,000,000
 •  ฿150,000
 • ฿100,000
 • ไม่ระบุ
 • Sukhumvit Park
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿19,500,000
 •  ฿30,000
 • ฿23,985
 • ไม่ระบุ
 • Circle Sukhumvit...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 122
 •  ฿5,500,000
 •  ฿23,000
 • ฿138,621
 • ไม่ระบุ
 • Venio Sukhumvit ...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.8 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 162
 •  ฿4,200,000
 •  ฿18,000
 • ฿183,637
 • ไม่ระบุ
 • Circle Rein Sukh...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 122
 •  ฿11,395,114
 •  ไม่ระบุ
 • ฿170,408
 • ไม่ระบุ
 • Baan Siri Sukhum...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 118
 •  ฿13,200,000
 •  ฿28,000
 • ฿51,118
 • ไม่ระบุ
 • Siri On 8
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 74
 •  ฿7,900,000
 •  ฿32,000
 • ฿32,204
 • ไม่ระบุ
 • Lake Green Condo...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 1.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 227
 •  ฿18,000,000
 •  ฿55,000
 • ฿42,617
 • ไม่ระบุ
 • Sriratana Mansio...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Siam Penthouse 1
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 48
 •  ฿23,000,000
 •  ฿25,000
 • ฿55,034
 • ไม่ระบุ