Showing 1,220 listings.

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Twinpalms Residences by Montazure | PH-5095

5% รับประกันการเช่า 3 ปี

Twinpalms Residences by Montazure ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

PH-5095 is a 85 square meter อพาร์ทเม้นท์ with 1 ห้องนอน and 1 ห้องน้ำ that is available สำหรับ ขาย., It belongs to the Twinpalms Residences by Montazure development in ภูเก็ต, ประเทศไทย and มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2561 ธ.ค.. The อพาร์ทเม้นท์ can be bought with a ถือสัญญาเช่าระยะยาว ownership title for a ขายs price of ฿15,800,000 (฿185,533/Sq.M).

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
85 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 15,800,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Dhawa Phuket | PH-5056

5% รับประกันการเช่า 3 ปี

Dhawa Phuket ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

PH-5056 is a 54 square meter อพาร์ทเม้นท์ with 2 ห้องนอน and 2 ห้องน้ำ that is available สำหรับ ขาย., It belongs to the Dhawa Phuket development in ภูเก็ต, ประเทศไทย and มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2564 ธ.ค.. The อพาร์ทเม้นท์ can be bought with a ถือสัญญาเช่าระยะยาว ownership title for a ขายs price of ฿7,500,000 (฿138,889/Sq.M).

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
54 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 7,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Dhawa Phuket | PH-5059

5% รับประกันการเช่า 3 ปี

Dhawa Phuket ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย with 1 ห้องนอน and 1 ห้องน้ำ and an indoor area of 35 square meters. The อพาร์ทเม้นท์ is part of the gated estate community Dhawa Phuket in เชิงทะเล, ภูเก็ต, ประเทศไทย , it มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2564 ธ.ค.. It is available for ขาย for a price of ฿4,900,000 and you can but the อพาร์ทเม้นท์ ถือสัญญาเช่าระยะยาว.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
35 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 4,900,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Kamala Regent มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 3 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-4943 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 101 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Kamala Regent และ สร้างเสร็จ ในปี 2550 ม.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ มีกรรมสิทธิ์ ด้วย ราคา ฿5,460,000 (฿54,059/ตร.ม.). และยัง ว่าง สำหรับ เช่า ระยะยาว ในราคา ค่าเช่า ฿45,000 ต่อเดือน. โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
101 ตร.ม. ชั้น: 3
฿ 5,460,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง
 • ฟรี Wifi
 • ตู้เซฟ
 • ครัวฝรั่งครบชุด

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Bluepoint Condominiums ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 3 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย with 3 ห้องนอน and 2 ห้องน้ำ and an indoor area of 177 square meters. The อพาร์ทเม้นท์ is part of the gated estate community Bluepoint Condominiums in ป่าตอง, ภูเก็ต, ประเทศไทย , it มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2561 มิ.ย.. It is available for ขาย for a price of ฿17,285,133 and you can but the อพาร์ทเม้นท์ มีกรรมสิทธิ์ หรือ ถือสัญญาเช่าระยะยาว.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
177 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 17,285,133
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • สวนส่วนตัว
 • ชาน
 • ชั้นลอย
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Bluepoint Condominiums ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต 9C1D20 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 132 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bluepoint Condominiums และ มีกำหนดจะแล้วเสร็จ ในปี 2561 มิ.ย. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ มีกรรมสิทธิ์ หรือ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿15,010,568 (฿113,390/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
132 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 15,010,568
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ชาน

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Patong Bay Hill | PH-3182

7% รับประกันการเช่า 15 ปี

Patong Bay Hill ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-3182 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Patong Bay Hill และ สร้างเสร็จ ในปี 2558 ธ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿4,700,000 (฿73,958/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
64 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 4,700,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Patong Bay Hill | PH-3183

7% รับประกันการเช่า 15 ปี

ลดราคา ลง ฿200,000 (-3%)

Patong Bay Hill ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-3183 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 82 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Patong Bay Hill และ สร้างเสร็จ ในปี 2558 ธ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿6,200,000 (฿75,610/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
82 ตร.ม. ชั้น: 1
฿ 6,200,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • เข้าถึงสระส่วนกลางได้
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Patong Bay Hill | PH-3152

7% รับประกันการเช่า 15 ปี

ลดราคา ลง ฿100,000 (-2%)

Patong Bay Hill ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ studio ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-3152 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย แบบ สตูดิโอ, 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Patong Bay Hill และ สร้างเสร็จ ในปี 2558 ธ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿4,700,000 (฿78,333/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

สตูดิโอ 1 ห้องน้ำ
60 ตร.ม. ชั้น: 3
฿ 4,700,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ The Bay and Beach Club (Kudo) | PH-2919

7% รับประกันการเช่า 15 ปี

The Bay and Beach Club (Kudo) ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย with 1 ห้องนอน and 1 ห้องน้ำ and an indoor area of 57 square meters. The อพาร์ทเม้นท์ is part of the gated estate community The Bay and Beach Club (Kudo) in ป่าตอง, ภูเก็ต, ประเทศไทย , it มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2561 ธ.ค.. It is available for ขาย for a price of ฿13,041,600 and you can but the อพาร์ทเม้นท์ ถือสัญญาเช่าระยะยาว.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
57 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 13,041,600
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • จากุซซี่
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ The Bay and Beach Club (Kudo) | PH-2925

7% รับประกันการเช่า 15 ปี

The Bay and Beach Club (Kudo) ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

PH-2925 is a 65 square meter อพาร์ทเม้นท์ with 2 ห้องนอน and 2 ห้องน้ำ that is available สำหรับ ขาย., It belongs to the The Bay and Beach Club (Kudo) development in ภูเก็ต, ประเทศไทย and มีกำหนดจะแล้วเสร็จ in 2561 ธ.ค.. The อพาร์ทเม้นท์ can be bought with a ถือสัญญาเช่าระยะยาว ownership title for a ขายs price of ฿19,575,000 (฿300,000/Sq.M).

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
65 ตร.ม. ชั้น: 2
฿ 19,575,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • จากุซซี่
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Golden Beach Plaza มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต HH-151 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 224 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Golden Beach Plaza โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ มีกรรมสิทธิ์ ด้วย ราคา ฿5,300,000 (฿23,661/ตร.ม.).

2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
224 ตร.ม. ชั้น: 4
฿ 5,300,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Infinity Samui มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต KS-130 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 202 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Infinity Samui และ สร้างเสร็จ ในปี 2550 ต.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿28,280,000 (฿140,000/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
202 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 28,280,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • ชาน
 • ครัวฝรั่งครบชุด

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Infinity Samui มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย with 2 ห้องนอน and 2 ห้องน้ำ and an indoor area of 208 square meters. The อพาร์ทเม้นท์ is part of the gated estate community Infinity Samui in บางปอ, เกาะสมุย, ประเทศไทย , it สร้างเสร็จ in 2550 ต.ค.. It is available for ขาย for a price of ฿20,384,000 and you can but the อพาร์ทเม้นท์ ถือสัญญาเช่าระยะยาว.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
208 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 20,384,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • ชาน

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Mandala Condominiums มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 3 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-2361 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 293 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mandala Condominiums และ สร้างเสร็จ ในปี 2554 พ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿15,900,000 (฿54,266/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
293 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 15,900,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • บาร์เครื่องดื่ม
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • สวนส่วนตัว
 • ชาน
 • เตียงนอนอาบแดด
 • ครัวฝรั่งครบชุด

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Sawara Residence มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย with 2 ห้องนอน and 2 ห้องน้ำ and an indoor area of 102 square meters. The อพาร์ทเม้นท์ is part of the gated estate community Sawara Residence in ราไวย์, ภูเก็ต, ประเทศไทย , it สร้างเสร็จ in 2551 ก.พ.. It is available for ขาย for a price of ฿3,900,000 and you can but the อพาร์ทเม้นท์ ถือสัญญาเช่าระยะยาว.For long term ให้เช่าals, this อพาร์ทเม้นท์ is available for ฿30,000 per month.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
102 ตร.ม. ชั้น: 1
฿ 3,900,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Infinity Samui มือสอง

Beautiful Cozy Duplex with Sea view in a Luxury Residence – Fully Furnished and Equipped - Perfect to spend peaceful holiday near the beach or/and to use it as Rental Investment. We guarantee a minimum return rate and a team of Professionals is on site to manage your property (Contact Us for the “Rental Program Returns ” details )

ยูนิต KS-102 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 151 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Infinity Samui และ สร้างเสร็จ ในปี 2550 ต.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ มีกรรมสิทธิ์ หรือ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿18,120,000 (฿120,000/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
151 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 18,120,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • ชาน
 • ครัวฝรั่งครบชุด

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Infinity Samui มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต KS-101 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 1 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 167 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Infinity Samui และ สร้างเสร็จ ในปี 2550 ต.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ มีกรรมสิทธิ์ หรือ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿18,370,000 (฿110,000/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
167 ตร.ม. ชั้น: ชั้นแรก
฿ 18,370,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • สระว่ายน้ำส่วนตัว
 • จากุซซี่
 • ชาน
 • ครัวฝรั่งครบชุด

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

6th Avenue มือสอง

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-2061 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 35 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 6th Avenue และ สร้างเสร็จ ในปี 2559 มี.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿3,600,000 (฿102,857/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
35 ตร.ม. ชั้น: 7
฿ 3,600,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
 • ระเบียง

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Lakeside Condo ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-971 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Lakeside Condo และ สร้างเสร็จ ในปี 2559 พ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿6,000,000 (฿100,000/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
60 ตร.ม. ชั้น: 1
฿ 6,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Lakeside Condo ใหม่

สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใน ประเทศไทย

ยูนิต PH-972 เป็น อพาร์ทเม้นท์ สำหรับ ขาย ขนาด 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 34 ตร.ม. อพาร์ทเม้นท์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Lakeside Condo และ สร้างเสร็จ ในปี 2559 พ.ค. โดยคุณสามารถ ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ นี้ในลักษณะ ถือสัญญาเช่าระยะยาว ด้วย ราคา ฿3,060,000 (฿90,000/ตร.ม.). โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ :

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
34 ตร.ม. ชั้น: 1
฿ 3,060,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

อพาร์ทเม้นท์ ประเภทใด ที่คุณกำลังมองหา?

 สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Azur Samui | KS016-001
Azur Samui ใหม่
Mae Nam, Koh Samui, Thailand
฿28,950,000
3
3
237 ตร.ม.
 สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Malaiwana | PH015-001
Malaiwana ใหม่
Naithon, Phuket, Thailand
฿85,000,000
4
4
600 ตร.ม.
 สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Oceana | PH016-001
Oceana ใหม่
Kamala, Phuket, Thailand
฿4,211,792
1
1
43 ตร.ม.
 สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Unity Patong | PH023-001
Unity Patong ใหม่
Patong, Phuket, Thailand
฿3,600,975
สตูดิโอ
1
36 ตร.ม.
 สำหรับ ขาย อพาร์ทเม้นท์ ที่ Imperial Residences | PH026-001
Imperial Residences ใหม่
Rawai, Phuket, Thailand
฿3,043,040
สตูดิโอ
1
35 ตร.ม.

คุณเป็น เจ้าของ อพาร์ทเม้นท์ หรือไม่?

ลงประกาศ ขาย ฟรี บน | The Nation เพื่อ หาผู้ซื้อ ให้คุณสิ!

ลงประกาศขาย กับเรา ฟรี!

โครงการทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่
฿2,893,000
ระยะทางถึง
หาดพระตำหนัก 0.3 กม.
342 จำนวนยูนิต
2563 ธ.ค. กำลังก่อสร้าง
Apartment for sale at Walden Sukhumvit 39 in ประเทศไทย
พวกเรา แนะนำ
ราคาเริ่มต้นที่
฿6,931,343
ระยะทางถึง
BTS พร้อมพงษ์ 0.9 กม.
116 จำนวนยูนิต
2564 ม.ค. กำลังก่อสร้าง
ราคาเริ่มต้นที่
฿8,384,967
ระยะทางถึง
BTS เพลินจิต 0.4 กม.
90 จำนวนยูนิต
2562 เม.ย. กำลังก่อสร้าง

ประเทศไทยเป็นประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักสำหรับชายหาดเขตร้อนมากมายหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับ เรือยอชท์ เช่าเหมาลำ, พระราชวังหลวงที่ยิ่งใหญ่สวยงาม, โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัดวาอารามต่างๆที่แสดงถึงพุทธศาสนา, กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยเป็นพิเศษตั้งอยู่ติดกับชุมชนริมคลองที่เงียบสงบ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โรงพยาบาลนานาชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและนิยมมากที่สุดในประเทศคือ ภูเก็ต, เกาะสมุย, เชียงใหม่, หัวหิน และพัทยา